Senyalística Parcs i Jardins de Calella

Senyalística
Disseny de la senyalística i pictogrames de Parcs i Jardins per l'Ajuntament de Calella