Senyalètica Parcs i Jardins de Calella

Disseny gràfic, Gràfica, Senyalística

Any: 2019
Client: Ajuntament de Calella

L’Ajuntament de Calella en va encarregar la renovació de la senyalètica de Parcs i Jardins. Amb l’objectiu d’uniformitzar i donar coherència global a la senyalització, es va fer un replantejament dels senyals i es va dissenyar una nova família de pictogrames consistent i gràficament coherent.

Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella
Senyalètica Parcs i Jardins de Calella