Concurs d’Instagram Calella Vila Europea de l’Esport 2016

Gràfica

Disseny de la gràfica promocional i aplicació a diferents suports pel concurs d’Instagram, amb motiu del nomenament de Calella com a Vila Europea de l’Esport 2016.